Juridiske oplysninger om Organetik.SL


Svingningsenergetik er ikke en traditionel videnskab. Derfor er man nødt til at udvise forsigtighed i alle erklæringer for ikke at blive udsat for en endeløs strøm af klager. Den juridiske situation er: Alt der ikke kan bevises med konventionel videnskab, må heller ikke reklameres for med udtalelser om virkning eller effekt.

Beskyttelsen af forbrugerne mod falske løfter og farlige helingsmetoder/teorier er nødvendig og forståelig. På den anden side komplicerer lovgivningen, at innovative metoder og empirisk påviselige positive effekter finder vejen til en bredere offentlighed. Praktisk erfaring tæller bare ikke så længe den klassiske videnskabelige bevis ikke er fastsat. Hertil mangler der undertiden metoder eller der står enorme nødvendige investeringer i vejen.

Derfor er vi nødt til at formulere mange af vores udsagn unøjagtige eller udelade dem helt. Sågar autentiske kundeberetninger må vi ikke offentliggøre, hvis de ikke indeholder videnskabeligt verificerbare erklæringer. Det bedste er, at du overbeviser dig selv om effekten af Organo.SL produkterne.

Kvantefysikken er stadig i sin vorden, og der er mange ubesvarede gåder. Derfor gør vi opmærksom på, at Organetik.SL ikke er videnskabeligt bevist. Men vores mål er at bidrage afgørende til yderligere udforskning af disse sammenhæng.

Organetik.SL er ikke et medicinsk apparat og heller ikke et medikament/lægemiddel eller kur. Den tjener ikke helbredelse, lindring, diagnosticering, afhjælpning eller forebyggelse af sygdomme eller deres følger. Produktbeskrivelserne er ikke en instruktion til selvdiagnose. Organetik.SL erstatter heller ikke en læges eller alternativ behandlers undersøgelse eller behandling. Resultater, som bliver radiæstetisk indikeret med OrganoSensor, relaterer ikke til medicinske behandlinger og diagnoser.

Af juridiske og konkurrencemæssige grunde for at beskytte vore forbrugere er vi forpligtet til at påpege, at Organetik.SL og de af os udviklede organetiske produkter lige som fx homøopati ikke er baseret på videnskabelige undersøgelser for mulige virkemåder. Organetik.SL er ingen helbredelsesmetode, og de af os udviklede organetiske produkter er ikke medicin eller medicinske produkter i henhold til medicinalforordningen eller lægemiddelforordningen og må ikke betragtes som sådanne. De kan ikke erstatte medicinsk behandling. Alle oplysninger er udelukkende baseret på tradition og mangeårige erfaring.

De af os brugte udtryk "elektrosmog", "mobilstråling", "jordstråler" og "revitaliseret, energifyldt vand" er ikke videnskabeligt anerkendte begreb. Den faktiske eksistens eller skadeligheden af "elektrosmog", "mobilstråler" og "jordstråler" kunne indtil nu ikke påvises med videnskabelige metoder.
 
Op     Print side    
Kontakt     Information     Nyhedsbrev
Juridiske oplysninger:
Af juridiske og konkurrencemæssige grund for at beskytte vore forbrugere er vi forpligtet til at påpege, at Organetik.SL og de af os udviklede organetiske produkter lige som fx homøopati ikke er baseret på videnskabelige undersøgelser for mulige virkemåder. Organetik.SL er ingen helbredelsesmetode, og de af os udviklede organetiske produkter er ikke medicin eller medicinske produkter i henhold til medicinalforordningen eller lægemiddelforordningen og må ikke betragtes som sådanne. De kan ikke erstatte medicinsk behandling. Alle oplysninger er udelukkende baseret på tradition og mangeårige erfaring. Vedrørende vores brug af begreberne "elektrosmog", "mobilfunk", "jordbaseret stråling" og "revitaliseret, energifyldt vand" læs venligst vores menupunkt » Juridiske oplysninger